KOŁO NAUKOWE
EKSPERYMENTALNA I NUMERYCZNA ANALIZA KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH   

DANE KONTAKTOWE

Opiekun Koła

dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ
e-mail:
J.Marcinowski@ib.uz.zgora.pl

Przewodniczący Koła
Alicja Staniów
e-mail: 
staniow.alicja@gmail.com

Zastępca Przewodniczącego Koła
Daniel Kalinowski
  e-mail: 
danielsekowice@wp.pl

Sekretarz Koła
Edyta Wieczorek
e-mail: wieczorekedyta@wp.pl